Warunki ochrony danych osobowych

Podstawowe informacje

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych danych osobowych oraz o uchyleniu Dyrektywy 95/46/WE (dalej tylko „Rozporządzenia") ustawy o przetwarzaniu danych osobowych oraz ustawy nr 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniach niektórych Ustawa ze zmianami.

Správca Administrator danych osobowych

Firma Jurhan s.r.o. so sídlom Zlatovská 2425, Slovensko, IČO 475 843 60. Jesteśmy operatorem sklepu internetowego jurhan.pl i administratorem Twoich danych osobowych. Osoba kontaktowa - właściciel e-sklepu Juraj Hanták, telefon: 0911 832 213 i e-mail: info@jurhan.com.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanym lub możliwym do zidentyfikowania Kliencie; możliwy do zidentyfikowania klient to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, na przykład imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora sieci lub jednego bądź kilku szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, tożsamość psychologiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej (zwana dalej także „danymi" lub „informacjami").

Jeśli zostaniesz z nami np zamawiasz towar lub usługę, potrzebujemy od Ciebie danych, które w procesie składania zamówienia są oznaczone jako obowiązkowe

 • dane identyfikacyjne i adresowe: imię, nazwisko, adres dostawy lub inny adres kontaktowy, adres punktu odbioru, siedziba, numer identyfikacyjny, numer NIP;
 • inne dane osobowe związane ze stosunkiem umownym: numer rachunku bankowego, historia zamówień;
 • inne dane osobowe: zazwyczaj dane podawane przez Klienta w formularzu zamówienia lub innych dokumentach oraz podczas komunikacji z nami, łącznie z późniejszymi aktualizacjami

Ponadto w celu sprzedaży towarów lub usług potrzebujemy Twojego adresu e-mail, na który wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia, które będzie jednocześnie potwierdzeniem zawartej umowy kupna oraz kopię regulaminu i procedurę reklamacyjną.

 • elektroniczne dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail

Następnie, po dostarczeniu towaru, możesz otrzymać wiadomość e-mail z prośbą o wycenę zakupionego towaru. Jako operator sklepu internetowego upoważniliśmy pośrednika (Heureka.sk) do przetwarzania w imieniu operatora sklepu danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz informacji o zamówionym towarze dla celem oceny jakości zakupu. Na potrzeby tej wyceny pośrednik wyśle ​​kupującemu jednorazowy e-mail z możliwością wyceny.

 

Dane osobowe, które przetwarzamy automatycznie

 • inne dane elektroniczne: adres IP, pliki cookies, data i godzina dostępu do naszej strony internetowej, informacje o Twojej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym czy ustawieniach językowych. Informacje o Twoim zachowaniu na stronie są jednak anonimizowane w trosce o Twoją maksymalną prywatność, w związku z czym nie możemy ich nawet przypisać do konkretnego użytkownika, tj. konkretną osobę.

Cookies

Jest to mały plik tekstowy tworzony podczas odwiedzania każdej witryny internetowej. Pliki zapisywane są przez Twoją przeglądarkę internetową na dysku komputera. Jest używany jako standardowe narzędzie do:

 • przechowywanie informacji o sposobie korzystania z naszej witryny,
 • dla prawidłowego funkcjonowania naszych stron,
 • aby określić, które strony i funkcje są najczęściej używane; na podstawie których możemy najlepiej dostosować naszą ofertę do Twoich wymagań,
 • do zapamiętania danych logowania, których nie trzeba wówczas wielokrotnie wprowadzać.

Jak przetwarzane są pliki cookies?

Przetwarzane pliki cookies można podzielić ze względu na ich ważność na:

 • tymczasowe pliki cookies (tzw. sesyjne), które pozostają przechowywane w Twojej przeglądarce tylko do czasu jej zamknięcia,
 • pliki cookies stałe (tzw. trwałe), które pozostają przechowywane w Twojej przeglądarce przez długi czas, aż do wygaśnięcia ich ważności lub do momentu ich ręcznego usunięcia (czas przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce zależy od ustawień samego pliku cookies oraz ustawienia przeglądarki).

Oraz według funkcji na:

 • niezbędne, które są niezbędne do działania naszych stron internetowych,
 • preferencyjne pliki cookie, które pozwalają naszej stronie internetowej zapamiętywać informacje, które zmieniają sposób zachowania lub wyglądu witryny (np. preferowany język lub region, w którym się znajdujesz). Te pliki cookie nie są absolutnie niezbędne do działania naszej witryny, ale zwiększają funkcjonalność i praktyczność ich wykorzystania,
 • analityczne, które pomagają nam analizować Twoje doświadczenia na naszej stronie internetowej (tzw. User Experience) i dzięki którym rozumiemy, w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu.

Jak odmówić używania plików cookie

Używanie plików cookies można ustawić za pomocą przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. Pliki cookie można całkowicie wyłączyć lub włączyć tylko niektóre pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Komu udostępniamy dane

Dostawcy transportu towarów

 • spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o.so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217. Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B.

Dostawcy usług księgowych i doradztwa podatkowego

 • spoločnosť KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 635 903, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, vložka číslo 10564/L.
 • spoločnosť ALLTO TRANS, s.r.o., so sídlom Braneckého 179 Trenčín 911 01, Slovenská republika, IČO: 36 783 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 17859/R.

Dostawcy usług informatycznych i hostingu, w szczególności systemu BiznisWeb

 • spoločnosť Master Internet, s.r.o. so sídlom Jiráskova 21, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 26277557, vedená Krajským súdom v Brne pod spisovou značkou C 41160, ako sprostredkovateľ.

Dostawcy bezpieczeństwa i integralności naszych usług i stron internetowych

 • spoločnosť IRISOFT, s.r.o., so sídlom Soblahovská 1116/61, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO 36 332 275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 14274/R ako sprostredkovateľ.

Dostawcy usług analitycznych

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko za účelom spracovávania cookies a v prípade zaradenia do prieskumu zákazníckej spokojnosti Google a za účelom analyzovania správania na stránke.

Dostawcy usług analitycznych i pomocowych w zakresie obsługi klienta

 • spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o., so sídlom Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 03668681, vedená Krajským súdom v Brne, pod spisovou značkou C 86206 v prípade livechat podpory a monitorovania správania na stránke.

Dostawcy bramek płatniczych (dostawcy kart płatniczych)

Partnerom zajmującym się dla nas marketingiem bezpośrednim oraz partnerom i operatorom rozwiązań technicznych, dzięki którym możemy wyświetlać Ci spersonalizowane treści i reklamy

 • spoločnosť Heureka Shopping s.r.o, so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČO: 02387727, vedená Mestským súdom v Prahe, pod spisovou značkou C 218977 v prípade zaradenia do prieskumu zákazníckej spokojnosti Heureka.

  Twoje zadowolenie z zakupu ustalamy poprzez ankiety e-mailowe w ramach programu Zweryfikowane przez klientów, w który zaangażowany jest nasz e-sklep. Wysyłamy je do Ciebie za każdym razem, gdy dokonujesz u nas zakupu, chyba że jest to zgodne z § § 62 Ustawy NIE. 351/2011 Zb. o komunikacji elektronicznej, z późniejszymi zmianami, nie będą Państwo odmawiać przesyłania poczty elektronicznej w celach marketingu bezpośredniego. Przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania ankiet w ramach programu Weryfikowani przez klientów w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na sprawdzeniu Twojego zadowolenia z dokonanych u nas zakupów. Do przesyłania ankiet, oceny Państwa opinii i analizy naszej pozycji na rynku korzystamy z pośrednika przetwarzania, jakim jest operator portalu Heureka.sk, któremu możemy w tym celu przekazywać informacje o zakupionym towarze oraz Państwa adres e-mail. Wysyłając ankiety e-mailem, Twoje dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim dla ich własnych celów. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przesyłaniu ankiet e-mailem w ramach programu Customer Verified, odrzucając dalsze ankiety, korzystając z linku znajdującego się w wiadomości e-mail z ankietą. W przypadku wyrażenia sprzeciwu nie będziemy przesyłać dalej ankiety.


 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko za účelom spracovávania cookies, pre našu online ponuku používame službu spoločnosti Google „Google AdWords" a nástroj „Google Conversion Tracking" spoločnosti
  Google.

Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane:

 • przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a nami oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (4 lata);
 • przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego (dokumenty księgowe 5 lat, dokumenty podatkowe 10 lat);
 • przez okres wyrażonej przez Ciebie zgody (maksymalnie 4 lata od jej udzielenia lub 4 lata od ostatniego zamówienia).

Jakie przysługują Ci prawa w związku z ochroną Twoich danych osobowych

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszych danych kontaktowych, które znajdują się na początku niniejszej polityki. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa (Sztuka. 15 do 21 RODO):

 • Prawo dostępu do danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Prawo do informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie cofnąć tę zgodę.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou.

Dane osobowe osób poniżej 16 roku życia

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia. Dlatego nie gromadzimy celowo ich danych osobowych. Jeśli odkryjemy, że nieumyślnie uzyskaliśmy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia, podejmiemy kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania na mocy obowiązującego prawa.

Wniosek

Regulacje prawne oraz nasza strategia biznesowa i związane z nią sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych mogą ulec zmianie. Jeśli zdecydujemy się zaktualizować niniejszą politykę, opublikujemy zmiany na naszej stronie internetowej i powiadomimy Cię o zmianach. W przypadkach, gdy mają nastąpić istotne zmiany w tych zasadach lub w przypadku, gdy wymagają tego od nas przepisy prawa, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi zasadami oraz w kolejnej komunikacji z nami, lub regularnie przeglądaj te zasady podczas korzystania z naszej witryny.

Preferencje prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić Państwa wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane na temat jej użytkowania. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane do partnerów w UE, USA lub innych krajach. Klikając "Akceptuj wszystkie pliki cookie" wyrażasz zgodę na to przetwarzanie. Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje lub zmodyfikować swoje preferencje.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Pokaż szczegóły
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się