Polityka prywatności

Cenimy Państwa prywatność. Są to informacje o sposobie przetwarzania, podstawie prawnej, celu i zakresie informacji o naszych klientach i odwiedzających, które przetwarzamy na naszej stronie.

Administrator danych osobowych: Jurhan s.r.o PL, IČO 47584360 z adresem do korespondencji Zlatovská 2425, Trenčín 91105, Słowacja.

Dane na urządzeniu

Przechowujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu. Zawartość plików cookies jest sposobem identyfikacji konkretnego odwiedzającego oraz zapewnienia możliwości stałej interakcji ze stroną internetową, w szczególności umożliwienia założenia konta użytkownika, logowania, dokonywania zakupów. Mogą być również wykorzystywane do technicznej optymalizacji działania platformy internetowej, funkcji bezpieczeństwa oraz technicznego zapisu preferencji użytkownika na urządzeniu końcowym przez operatora naszej infrastruktury technicznej Zapewnienie podstawowej funkcjonalności, dbałość o bezpieczeństwo i stabilność działania jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Możemy również wykorzystywać pliki cookies do innych celów na podstawie Państwa zgody. Ze względu na charakter i cel wykorzystania danych, wyróżniamy następujące podstawowe rodzaje:

  • Funkcjonalne: Dodatkowe funkcje, które zwiększają doświadczenie przeglądania przechowują niektóre z Twoich preferencji bez konta użytkownika lub logowania, korzystanie ze skryptów i / lub zasobów stron trzecich, widżetów i innych.
  • Analityka: Wykorzystanie narzędzi analitycznych pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych gości i sposób, w jaki korzystają z naszej strony. Możemy korzystać z narzędzi stron trzecich do śledzenia lub rejestrowania przeglądania naszej strony internetowej, analizowania narzędzi lub komponentów, z którymi użytkownik wchodził w interakcje lub z których korzystał, rejestrowania zdarzeń konwersji i podobnych.
  • Marketing: Możemy korzystać z plików cookie i narzędzi stron trzecich w celu zwiększenia oferty produktów i/lub usług nas samych lub naszych partnerów, jej przydatności dla użytkownika, w oparciu o produkty lub strony odwiedzane przez użytkownika na tej stronie lub na innych stronach internetowych.

Możemy korzystać z lokalnej pamięci masowej Twojej przeglądarki. Robimy to za Twoją zgodą.

Prawo dostępu i inne prawa

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, masz prawo do:

  • żądania poprawienia błędnych danych osobowych,
  • zażądać usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, z wyjątkiem danych, których przetwarzanie jest nam narzucone przez inne przepisy prawa lub interes prawny,
  • prawo do żądania przeniesienia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Kontakt

W przypadku pytań lub innych wniosków można skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem info@jurhan.com

Możesz również skontaktować się z odpowiednią instytucją zajmującą się ochroną danych.

Zaktualizowano: 27.11.2023

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się